Renovatie en uitbreiding Energiefabriek

WAT DOEN WIJ Zoal Bekijk alle projecten

Het project

De RWZI Hengelo beschikt al sinds de bouw in 1974 over drie grote slibgistingtanks. Het geproduceerde biogas wordt gebruikt in warmte-kracht installaties, waarmee de RWZI zijn eigen elektriciteit opwekt.

De afgelopen jaren is het plan ontwikkeld om de slibvergisting binnen het waterschap te concentreren in Hengelo. De bestaande installatie is daarom gerenoveerd en uitgebreid en geschikt gemaakt voor de aanvoer van slib per as. Het project betrof de renovatie van drie slibgistingtanks van elk 4.000 m3, de bouw van een primair slibgemaal, een voorontwatering, volledige renovatie van de eindontwatering, twee nieuwe slibkoeksilo’s en vernieuwing en uitbreiding van de los- en laadperrons. Na realisatie van het project wordt jaarlijks meer elektriciteit opgewekt dan er gebruikt wordt, het overschot wordt aan het net teruggeleverd.

Constructure heeft tijdens de uitvoering de technische coördinatie verzorgd (incl. de afstemming met de dagelijkse werkzaamheden van het waterschap) en het toezicht.

Heb je vragen of wil je samen een project opstarten?

Email onsBel ons

Bekijk ook