Waterschap Vechtstromen vervangt oude persleiding

WAT DOEN WIJ Zoal Bekijk alle projecten

Het project

Op de waterzuivering Hengelo liggen diverse transportleidingen voor de aan- en afvoer van afvalwater. Eén van deze persleidingen betreft de persleiding Borne. Vanwege aanpassingen aan de waterzuivering zijn delen van de betonnen persleiding van Borne in het verleden vervangen door kunststof leidingdelen. In de nog resterende betonnen leidingdelen hebben zich in de afgelopen jaren breuken voor gedaan. Om verdere schade te voorkomen is besloten deze leidingdelen te vervangen door kunststof leidingen.
Constructure nam deel aan het bouwteam en verzorgde directievoering en toezicht.
De bouwsom bedroeg circa € 470.000,-.

Heb je vragen of wil je samen een project opstarten?

Email onsBel ons

Bekijk ook